HNA/HNB - Hafslunds salg av boligalarmvirksomheten er gjennomført

Det vises til melding 6. august 2008 om avtale med Securitas Direct AS om å selge Hafslunds boligalarmvirksomhet for NOK 525 millioner. Avtalen var betinget av godkjenning fra Konkurransetilsynet.
 
Konkurransetilsynet har ikke reist innvendinger innenfor den frist loven fastsetter og salget er derfor endelig godkjent. Salget ble gjennomført mandag 15. september.
 
Salget vil medføre en gevinst for Hafslund i størrelsesorden NOK 170 mill og vil bli rapportert i 3. kvartal. Som et ledd i avtalen yter Hafslund en selgerkreditt på SEK 310 millioner. 
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 15. september 2008
 
 
For ytterligere informasjon:
 
Konserndirektør Marked, Hege Yli Melhus, tlf. 414 42 952
 
Informasjonsdirektør, Karen Onsager, tlf. 920 87 007

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner