HNA/HNB - Intensjonsavtale om salg av aksjene i Mjøskraft

Gjøvik kommune, Østre Toten kommune, Mjøskraft, Hafslund og Eidsiva energi er i ferd med å etablere en plattform for en mulig integrering av Mjøskraft og Eidsiva energi. Hafslund eier i dag 54,22 % av aksjene i Mjøskraft. De øvrige aksjene eies av Gjøvik kommune med 28,45 %. og Østre Toten kommune med 17,33 %.

En prosess frem mot en mulig integrering vil foregå i flere faser. Eidsiva energi og Hafslund vil på bakgrunn av et indikativt bud fra Eidsiva på i overkant av 500 millioner innlede forhandlinger med sikte på en endelig avtale. Deretter vil de respektive kommunestyrene behandle forhandlingsresultatet med Eidsiva energi. Et endelig aksjekjøp kan først gjennomføres dersom Gjøvik kommune og Østre Toten kommune beslutter å gå inn for en integrering mellom Mjøskraft og Eidsiva energi. Eidsiva energi er i positiv dialog med Gjøvik og Østre Toten kommuner om hvilken løsning som best kan ivareta kommunenes og regionens interesser.
 
Mjøskraft har betydelig virksomhet innen nett, strøm og tekniske entrepriser i regionen.  Mjøskraft har 220 ansatte og hovedkontor på Gjøvik.
Eidsiva energi har 600 ansatte og driver i hovedsak samme type virksomhet. I tillegg driver Eidsiva energi en betydelig kraftproduksjon, med en årsproduksjon på ca 2,6 Twh. Eidsiva energi er et resultat av fusjonen mellom de tre energiselskapene Lillehammer og Gausdal energiverk, Hamar-regionen energiverk og Hedmark Energi AS.
 
Etter en eventuell samordning vil det nye innlandsselskapet levere strøm til
60 % av kundene Hedmark og Oppland.
 
Ved en eventuell samordning av Eidsiva energi og Mjøskraft vil Gjøvik og Toten kommunene bli direkte eiere i Eidsiva energi, og vil herunder bli part i aksjonæravtalen for selskapet. Denne sikrer et langsiktig regionalt offentlig eierskap, og vesentlig ivaretakelse av regionale interesser.
 
 
For ytterligere informasjon:
 
CFO Christian Berg + 47 917 46 910.
 
Oslo 10. mars 2005

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner