HNA/HNB - Invitasjon til presentasjon av 1. kvartal 2007

Resultatpresentasjon for 1. kvartal 2007 vil finne sted fredag 4. mai kl. 09.00.
Rapport for 1. kvartal 2007 vil bli offentliggjort foregående dag, torsdag 3. mai ca. kl. 15.00.
 
Resultatpresentasjonen vil bli avholdt på Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26, Oslo.
 
For påmelding, vennligst kontakt Kim Helling:
 
Hafslund ASA
Oslo, 24. april 2007
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Heidi Ulmo, Direktør Investor Relations
Telefon 90 91 93 25
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner