HNA/HNB - Invitasjon til presentasjon av 1. kvartal 2010

Hafslund presenterer resultatene for 1. kvartal 2010 fredag 7. mai. Selve presentasjonen begynner kl. 09.00. Det vil bli enkel servering i forkant av presentasjonen.

Rapport for 1. kvartal 2010 blir offentliggjort torsdag 6. mai cirka kl. 16.30.
 

Resultatpresentasjonen vil bli avholdt på Hafslunds hovedkontor i Drammensveien 144 på Skøyen i Oslo. Resultatpresentasjonen på norsk vil også være tilgjenglig via web-cast på www.hafslund.no.
 

For påmelding til resultatpresentasjonen vennligst kontakt: Kommunikasjonsavdelingen ved Henriette S. Langås: henriette.s.langas@hafslund.no/ mobil: 938 68 360.

 

Hafslund ASA

Oslo, 27. april 2010

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner