HNA/HNB - Kjøp av Viken Fjernvarme vedtatt i Oslo bystyre

Det vises til børsmelding den 4. juli 2006 vedrørende inngått prinsippavtale med Oslo kommune om kjøp av Oslo kommunes 67% eierandel i Viken Fjernvarme. Salget av Viken Fjernvarme ble den 15. november vedtatt av bystyret i Oslo kommune. Hafslunds kjøp av Viken Fjernvarme ble videre vedtatt av ekstraordinær generalforsamling i Hafslund ASA den 30. august.
 
Det er ingen endringer til inngått avtale. Avtalen innebærer at Hafslund pr. 1. januar 2007 vil overta Oslo kommunens 67% eierandel i Viken Fjernvarme for ca. 2 milliarder kroner inklusive forholdsmessig andel av resultat for 2006. Oppgjør vil finne sted i 1. kvartal 2007.
 
Avtalen er avhengig av godkjenning fra relevante myndigheter.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 16. november 2006
 
For ytterligere informasjon:
 
Konserndirektør Varme og infrastruktur, Per Kristian Olsen, tlf. 91 82 77 09
 
Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner