HNA/HNB - Korreksjon meldepliktig handel

Knut Henrik Mikalsen har den 13. september kjøpt 200 A-aksjer i Hafslund til kurs kr. 25,- per aksje.
 
Han eier etter dette 600 B-aksjer og 200 A-aksjer i Hafslund.
 
 
Oslo, 16. september  2002

Om oss

Hafslund ASA er et norsk selskap notert på Oslo Børs og er et av de største børsnoterte kraftkonsernene i Norden. Selskapet er en ledende strøm- og fjernvarmeleverandør med hovedtyngden av kunder i Oslo og Akershus. Hafslund eier Norges største strømnett, har produsert fornybar energi fra vannkraft i mer enn 100 år, og har virksomheter innen energiutnyttelse av bioenergi og avfall.

Abonner