HNA/HNB - Kykkelsrudsaken - Dom rettskraftig.

Ved kjennelse av 25. mars 2003 har Oslo Lysverkers anke i Kykkelsrudsaken blitt nektet fremmet til behandling av Høyesteretts Kjæremålsutvalg, da utvalget ikke fant grunn for Høyesterett å behandle anken.
 
Oslo byretts dom av 19. november 2001, stadfestet av Borgarting lagmannsrett 19. desember 2002, er dermed rettskraftig .
 
Saken dreide seg om hvilken pris som skal gjelde for en evigvarende forpliktelse Hafslund har til å levere et årlig kraftvolum på 175,2 GWh til Oslo Lysverker AS. Partene har siden 1997 ikke vært enige om hvilken pris som skulle gjelde for kraftleveranseavtalen som opprinnelig ble inngått i 1914.
 
Den rettskraftige avgjørelsen innebærer fullt medhold for Hafslund ASA og innebærer at prisen på den evigvarende kraftleveransen hvert år skal reguleres i samsvar med endringen i konsumprisindeksen. Prisen for 2003 utgjør 13,04 øre/KWh.  Endelig er Hafslund tilkjent saksomkostninger for samtlige instanser.
 
Oslo, 31. mars 2003
 
For ytterligere informasjon,  kontakt
konserndirektør Finans, Christian Berg (tlf.  917 46910)  eller økonomidirektør Kent Moberg (tlf. 905 83017)

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner