HNA/HNB - Låneopptak i Japan

Hafslund har inngått en låneavtale med investorer i Japan. Lånebeløpet er 3 milliarder YEN, som er swappet til ca. 175 millioner norske kroner. Løpetiden er 8 år. Lånets betingelser er konkurransedyktig med betingelsene Hafslund oppnår i det norske lånemarkedet. Lånet er tatt opp som et ledd i den løpende refinansieringen av Hafslunds låneportefølje, og vil bidra til spredning av låneforfall og diversifisering av lånegivere.
 
Hafslund ASA
Oslo, 19. august 2005
 
For ytterligere informasjon:
 
CFO Christian Berg,  + 47 917 46 910

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner