HNA/HNB - Market making-avtale

Hafslund ASA har inngått likviditetsgarantiavtale i selskapets aksjer med Fondsfinans ASA.  Hensikten med avtalen er å øke likviditeten i selskapets A- og B-aksjer. Avtalen vil tre i kraft 1. mars 2010.

 

Hafslund ASA

Oslo, 15. februar 2010.

 

For ytterligere informasjon:

 

Konserndirektør Økonomi og finans Gunnar Gjørtz, telefon 922 17 200

Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnsansvar Karen Onsager, telefon 920 87 007

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner