HNA/HNB - Medhold i Høyesterett i saken mot Energi E2 A/S

Høyesterett avsa den 2. mai 2006 dom knyttet til en bilateral opsjonskontrakt mellom Hafslund og det danske kraftselskapet Energi E2 A/S.
 
Hafslund fikk medhold i Høyesterett og tilkjennes ca. NOK 18,5 millioner, inklusive morarenter fra 20. januar 2004. Det vises forøvrig til omtale av saken i aksjonærrapporten for 1. kvartal 2005. Det ble ikke tilkjent saksomkostninger for noen instans, og dommen er avsagt under dissens 4-1.
 
Hafslund vil inntektsføre tilkjent beløp i 2. kvartal 2006.
 
 
Oslo, 3. mai 2006
 
Hafslund ASA
 
 
Kontaktperson:
CFO Christian Berg, +47 917 46 910

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner