HNA/HNB - Meldepliktig handel

Meldepliktig handel av primærinnsidere i Hafslund ASA.
 
Alle fast ansatte i Hafslund-konsernet som omfattes av inngått rammeavtale vedr. lønnsoppgjøret våren 2007 er vederlagsfritt tilbudt 50 B-aksjer i Hafslund ASA. Øvrige ansatte er tilbudt å kjøpe opp til 50 B-aksjer til 20 prosent rabatt av markedskurs. Tilbudet er en del av Hafslunds lønnsoppgjør for 2009.
 
Følgende primærinnsidere inngikk den 22. september 2009 avtale om å bli tildelt Hafslund B-aksjer som en del av dette lønnsoppgjøret, og vil etter dette, direkte og indirekte, eie:


Primærinnsider
Antall B-aksjer tildelt
Beholdning B-aksjer etter tildeling
Beholdning A-aksjer
 
 
 
 
Christian Berg
50
13556
1000
Kim Eikheim
50
327
0
Gunnar Gjørtz
50
5152
0
Morten J. Hansen
50
177
0
Tyra Marie Hetland
50
2956
0
Gøril Nordskag Johnsen
50
3102
0
Per Luneborg
50
177
0
Per Kristian Olsen
50
10756
1000
Karen Onsager
50
327
0
Per Orfjell
50
152
0
Tove Pettersen
50
4156
0
Jan Presttun
50
2956
0
Heine Rønningen
50
56
3300
Tore Schiøtz
50
3129
5200
Arvid Birger Smith
50
2956
0
Kari Ekelund Thørud
50
327
0
Ketil Wang
50
756
0
 
 
 
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 22. september 2009
 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner