HNA/HNB - Meldepliktig handel

Viser til melding sendt kl 08:12 i dag. Det var en feil i tabellen over primærinnsidernes beholdning. Her er oppdatert tabell.
 


Primærinnsider
Antall aksjer
Beholdning B-aksjer etter tildeling
Beholdning A-aksjer etter tildeling
 
 
 
 
Christian Berg
102
13506
1000
Gunnar Gjørtz
102
102
0
Tore Schiøtz
102
1601
5200
Hege Yli Melhus
102
1412
0
Per Kristian Olsen
102
10706
1000
Tove Pettersen
102
4106
0
Per Orfjell
102
102
0
Per Luneborg
102
127
0
Kjersti Nystad Skeie
102
1020
0
Tyra Marie Hetland
102
2906
0
Ketil Wang
102
706
0
Gøril Nordskaag Johnsen
102
2329
0
Morten J. Hansen
102
127
0
Karen Onsager
102
277
0
Lars Ove Johansen
102
450
0
 
 
* Nærstående til Tove Pettersen har fått tildelt 102 B-aksjer og eier etter dette 3 306 B-aksjer i Hafslund ASA.    
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 28. mai 2008
 
For ytterligere informasjon:
Investorkontakt, Lars Ove Johansen, tlf. 99 29 14 60

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner