HNA/HNB - Meldepliktig Handel

Meldepliktig handel utført av primærinnsidere i Hafslund ASA.
Ansatte omfattet av konsernets langsiktige insentivprogram som omtalt i Hafslunds årsrapport for 2007, har den 7. mai kjøpt 2.488 Hafslund B-aksjer til kroner 109,- per aksje som del av insentivprogrammet. Aksjene er kjøpt fra selskapets egenbeholdning til sluttkurs den 7. mai 2008. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer av klasse B 457.688. Selskapet eier ingen aksjer av klasse A.
Følgende primærinnsidere har kjøpt Hafslund B-aksjer som del av insentivprogrammet:
  • Hege Yli Melhus, konserndirektør Marked. Melhus har kjøpt 477 B-aksjer og eier etter dette, direkte og indirekte, 1.310 B-aksjer og ingen A- aksjer i Hafslund ASA.
  • Tore Schiøtz, konserndirektør Venture. Schiøtz har kjøpt 580 B-aksjer og eier etter dette, direkte og indirekte, 5.200 A-aksjer og 1.499 B-aksjer i Hafslund ASA.
  • Gøril Nordskag Johnsen, personaldirektør. Nordskag Johnsen har kjøpt 477 B-aksjer og eier etter dette, direkte og indirekte, 2.227 B-aksjer og ingen A- aksjer i Hafslund ASA.
 
Hafslund ASA
Oslo, 8. mai 2008
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner