HNA/HNB - Meldepliktig handel

Meldepliktig handel av primærinnsidere i Hafslund ASA.
 
Alle ansatte i Hafslund konsernet som omfattes av inngått rammeavtale vedr. lønnsoppgjøret våren 2006 er vederlagsfritt tilbudt opp til 175 B-aksjer i Hafslund ASA avhengig av stillingsprosent og ansettelsestid. Øvrige ansatte er tilbudt å kjøpe opp til 175 B-aksjer til 20 prosent rabatt til markedskurs. Tilbudet er en del av Hafslunds moderate lønnsoppgjør for 2006 og oppnådd årsresultat.
 
Følgende primærinnsidere inngikk den 25. mai 2007 avtale om å bli tildelt Hafslund B-aksjer som en del av dette lønnsoppgjøret, og vil etter dette, direkte og indirekte, eie:
 


Navn
Antall
Tildelte
B-aksjer
Beholdning
B-aksjer
etter tildeling
Beholdning
A-aksjer
 
 
 
 
Christian Berg
175
       13 404
1 000
Per Kristian Olsen
175
10 604
1 000
Bjørn Frogner
175
7 204
-
Hege Yli Melhus
175
833
-
Tove Pettersen*
175
4 004
-
Tore Schiøtz
175
919
5 200
Per Orfjell
175
2 804
-
Roger Andrè Hansen
175
1 625
-
Kjersti Nystad Skeie
175
918
-
Per Luneborg
175
325
-
Ketil Wang
175
604
-
Morten J Hansen
175
3 175
-
Gøril Nordskag Johnsen
175
1 750
-
Karen Onsager
175
175
-
Vidar Ovesen
175
2 804
-
Heidi Ulmo
175
3 547
-
 
 
 
 
 
* Nærstående til Tove Pettersen har fått tildelt 175 B-aksjer og eier etter dette 3 204 B-aksjer i Hafslund ASA.    
 
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 29. mai 2007
 
For ytterligere informasjon:
 
Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner