HNA/HNB - Meldepliktig handel

Primærinnsider og konsernsjef Christian Berg har den 22. mai kjøpt 1.500 A-aksjer til kr. 131,00 per aksje i Hafslund ASA. Christian Berg eier etter dette, direkte og indirekte, 1.500 A-aksjer og 13.229 B-aksjer i Hafslund ASA.
 
Primærinnsider og direktør Investor Relations Heidi Ulmo har den 22. mai kjøpt 1.000 B-aksjer til kr. 133,50 per aksje i Hafslund ASA. Heidi Ulmo eier etter dette, direkte og indirekte, 3.372 B-aksjer og ingen A-aksjer i Hafslund ASA
 
Oslo, 22. mai 2007

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner