HNA/HNB - Meldepliktig handel

Hafslund ASA har via Hafslund Venture AS i dag krevd konvertering av konvertible obligasjoner pålydende kr. 3.862.800. Etter konvertering vil Hafslund Venture AS samlet eie 540148 aksjer i Norsk Vekst ASA.
 
Tore Schiøtz er styremedlem i Norsk Vekst ASA og adm. direktør i Hafslund Venture AS.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 15. august 2006

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Kontakter

Abonner