HNA/HNB - Meldepliktig handel

Meldepliktig handel av primærinnsidere i Hafslund ASA.
 
I anledning Hafslund-konsernets lokale lønnsoppgjør 2005, ble alle fast ansatte i mer enn 50% stilling tilbudt å kjøpe inntil 614 Hafslund B-aksjer. Følgende primærinnsidere har kjøpt aksjer som en del av dette lønnsoppgjøret:
 
 


Navn
Antall kjøpte B-
aksjer
Beholdning B-aksjer
etter tildeling
 
 
 
Rune Bjerke
614
2.973
Christian Berg
614
12.973
Tove Pettersen*
614
6.346
Per Kristian Olsen
614
15.173
Bjørn Frogner
614
6.773
Ingeborg Holten
614
614
Frode Geitvik
614
1.773
Jan Torstensen
614
2.373
Per Orfjell
614
2.373
Kjersti Nystad
184
487
Per Luneborg
614
1.794
Ketil Wang
614
1.173
Jan Roger Bjerkestrand
614
14.973
Vibecke Skjolde
614
1.773
Anders Solaas
614
1.173
Gøril Nordskar Johnsen
614
917
Gunhild Nedal
614
614
Karin Råd
614
1.773
Morten J Hansen
614
2.973
Heidi Ulmo
614
614
 
 
 
 
 
 
* Nærstående til Tove Pettersen har kjøpt 614 B-aksjer og eier etter dette 2.773
B-aksjer i Hafslund ASA
 
 
 
 
 
Ingen av primærinnsiderne eier A-aksjer i Hafslund ASA, med unntak av Morten J Hansen som eier 1 A-aksje .
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 30. juni 2005
 
For ytterligere informasjon:
 
Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner