HNA/HNB - Meldepliktig handel

Per Kristian Olsen har den 8. juni solgt 4000 A-aksjer til kr. 43,40 per aksje i Hafslund ASA. PK-konsult AS, et selskap eid av Per Kristian Olsen, har videre den 8. juni solgt 400 A-aksjer i Hafslund ASA til kr. 43,50 per aksje. Per Kristian Olsen eier etter dette, direkte og indirekte, ingen A-aksjer og 14 559 B-aksjer i Hafslund ASA.
 
Oslo, 9. juni 2005

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner