HNA/HNB - Meldepliktig handel egne aksjer

Det vises til melding sendt 31. august 2005 vedrørende Hafslund-konsernets lokale lønnsoppgjør 2005 og tilbud til fast ansatte i mer enn 50% stilling om å kjøpe inntil 614 Hafslund B-aksjer.

Ytterligere 614 B-aksjer er blitt tildelt. Totalt har det blitt tildelt 430 874 Hafslund B-aksjer. Etter transaksjonen er selskapets beholdning av egne aksjer av klasse B 246 858. Dette tilsvarer 0,31 % av totalt utestående aksjer og 0,13 % av utestående aksjer av klasse B.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 7. september 2005
 
For ytterligere informasjon:
 
Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner