HNA/HNB - Ny konserndirektør i Hafslund ASA

Hafslund ASA har ansatt Ingeborg Aass Holten (42) som konserndirektør for organisasjonsutvikling. Holten går inn i konsernledelsen i Hafslund ASA, og tiltrer stillingen senest 1. mai 2004. Hun vil ta over etter Trond Aker som har vært konstituert i stillingen siden november 2003.
   
Ingeborg Aass Holten kommer til Hafslund fra konsulentselskapet Accenture hvor hun har vært ansatt siden august 1997 som Associate Partner. Hun har vært Accentures spesialist på fagområdet Human Resources (HR), og ledet prosjekter knyttet til HR-strategi, personalledelse, strategisk kompetansestyring, lederutvikling og utvikling av måle- og belønningssystemer.
 
Holten har bakgrunn som opplærings- og HR-ansvarlig i Volvo Personbiler Norge AS, opplæringssjef i Securitas AS og opplæringskonsulent i UNISYS (tidligere Burroughs). Hun har embetseksamen i Pedagogikk fra Universitetet i Oslo (1990).
 
Holten vil som konserndirektør for organisasjonsutvikling ha ansvar for kompetanseutvikling innenfor Hafslunds ulike forretningsområder. I stillingen inngår også det overordnede ansvaret for personal, IKT, informasjon, eiendomsdrift og administrasjon forøvrig.
 
- Det har vært et ønske om å styrke Hafslunds kompetanse innen organisasjonsutvikling, og vi er svært glade for at Holten har takket ja til å påta seg denne viktige oppgaven. Hennes solide erfaring fra HR-området vil styrke konsernet  på dette området, sier konsernsjef Rune Bjerke.
 
 
 
Oslo, 23. februar 2004

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner