HNA/HNB - Ny organisasjonsstruktur og endringer i konsernledelsen

Samtlige av Hafslund ASAs forretningsområder har vist god fremdrift og leverer positive resultater. For å styrke hvert forretningsområde er det vedtatt organisatoriske endringer for å være posisjonert for ytterligere vekst. Dagens organisasjonsstruktur utvides fra to til fire virksomhetsområder med respektive konserndirektører. Forretningsområdene Drift og Marked deles hver i to enheter, henholdsvis Infrastruktur og Tekniske Tjenester samt Privat og Bedrift. Hafslund Venture er videre lagt under Økonomi og Finans. Organisasjonsutvikling opprettholdes som tidligere.

Forretningsområdet Infrastruktur vil omfatte alle oppgaver tilknyttet  konsernets ulike virksomheter innen nettdrift, kraftproduksjon, fjernvarme, Tokom (bredbånd og digitale måletjenester) og eiendom.
 
Forretningsområdet Tekniske Tjenester vil omfatte alle oppgaver knyttet til entreprenørvirksomhet, installasjon, el-sikkerhet og sikkerhet teknikk.
 
Forretningsområdet Privat vil omfatte strøm og sikkerhet til privatkundemarkedet, samt kundesenter, fakturaservice og alarmstasjonen.
 
Tilsvarende vil forretningsområdet Bedrift omfatte strøm og sikkerhet til bedriftkundemarkedet, hvor sikkerhetstjenestene utgjør vakthold og verditransport.
 
Forretningsutvikling er i den nye strukturen tillagt hvert forretningsområde.
 
Sammen med konsernsjef Rune Bjerke (45) vil den nye  konsernledelsen etter dette bestå av:
 
- Konserndirektør Økonomi og Finans: Christian Berg (36). Berg fortsetter i sin stilling som konserndirektør for Økonomi og Finans, og vil fra og med 1. september også fungere som visekonsernsjef. Hafslund Venture er under ny organisasjonsstruktur underlagt Økonomi og Finans.
 
- Konserndirektør Infrastruktur: Per Kristian Olsen (55). Olsen har vært konserndirektør Drift siden oktober 2003 og konserndirektør for Nett i Hafslund siden mars 2002.
 
- Konserndirektør Tekniske Tjenester: Bjørn Frogner (43). Frogner har vært konserndirektør Forretningsutvikling siden oktober 2003 og konserndirektør for Entreprenør og Sikkerhet siden 2001.
 
- Konserndirektør Privat: Cato Haugen (34). Haugen har siden september 2004 vært ansvarlig for strøm og sikkerhet Privat, og fra 2001 administrerende direktør i Hafslund Sikkerhet Privat AS. Haugen kom til Hafslund i 2001 som gründer i ett av sikkerhetsselskapene som dannet utgangspunkt for Hafslund Sikkerhet. Haugen er utdannet diplomøkonom ved Handelshøyskolen BI.
 
- Konserndirektør Bedrift: Tove Pettersen (34). Pettersen har vært konserndirektør Marked siden oktober 2003, og har vært i Hafslund siden 1997.
 
- Konserndirektør Organisasjonsutvikling: Ingeborg Aass Holten (44). Holten har vært konserndirektør for Organisasjonsutvikling, som inkluderer Informasjon og Samfunnskontakt og IKT,  siden mai 2004.
 
Endringene vil tre i kraft fra 1. september 2005.
 
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 31. august 2005
 
 
For ytterligere informasjon:
 
Konsernsjef Rune Bjerke, tlf. 22 43 50 00
Informasjonsdirektør Frode Geitvik, tlf: 95 84 39 33

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner