HNA/HNB - Ny organisasjonsstruktur og endringer i konsernledelsen

Hafslunds ASA har de siste årene hatt en tydeligere satsing på fornybar energi innen vannkraft, bio – og fjernvarme, samt at selskapet jobber med videreutvikling av infrastruktur for energi og nordisk vekst innen strømsalg. Konsernet har foretatt organisatoriske endringer for å reflektere dette.

Hafslunds virksomhet vil organiseres i forretningsområdene Produksjon, Varme, Nett, Marked, Venture og stabsområdene Økonomi og finans og Kommunikasjon og samfunnsansvar.

Kort om de ulike områdene:

Produksjon omfatter konsernets produksjon av vannkraft.

Varme omfatter alle oppgaver tilknyttet konsernets varme – og fjernvarmesatsning.

Nett omfatter konsernets nettvirksomhet.

Marked omfatter strømsalg til privat- og bedriftsmarkedet, kundesenter og fakturaservice.

Venture er konsernets investeringsvirksomhet.

Økonomi og finans omfatter blant annet økonomisk styring og rapportering, finansiering og krafthandel. 

Kommunikasjon og samfunnsansvar omfatter blant annet konsernkommunikasjon og oppfølging av arbeidet med samfunnsansvar.

Sammen med konsernsjef Christian Berg vil den nye konsernledelsen etter dette bestå av:

Konserndirektør Produksjon: Anders Østby. Østby kommer fra stillingen som administrerende direktør for Hafslund Produksjon, en stilling han fortsatt vil inneha.

Konserndirektør Varme: Jan Presttun. Presttun kommer fra stillingen som konserndirektør for forretningsområdene Fjernvarme og Nett. Presttun vil også inneha stillingen som administrerende direktør for Hafslund Varme.
 

Konserndirektør Nett: Jens Auset. Auset kommer fra stillingen som administrerende direktør for Hafslund Nett, en stilling han fortsatt vil inneha.

Konserndirektør Marked: Kari Ekelund Thørud. Ekelund Thørud har vært konserndirektør for Marked siden september 2009.

Konserndirektør Venture: Tore Schiøtz. Schiøtz har vært konserndirektør for Venture siden november 2006.

Konserndirektør Økonomi og finans og visekonsernsjef: Finn Bjørn Ruyter. Ruyter har vært konserndirektør for Økonomi og finans (CFO) i Hafslund siden august 2010 og visekonsernsjef siden juli 2011.

Konserndirektør Kommunikasjon og samfunnsansvar: Karen Onsager. Onsager har vært konserndirektør for Kommunikasjon og samfunnsansvar siden september 2008.

Endringene vil tre i kraft fra 9. september 2011.

Hafslund ASA

Oslo, 9. september 2011

 

For nærmere informasjon, kontakt:

Kommunikasjonsdirektør Karen Onsager

Mobil: +47 92 08 70 07

E-post: karen.onsager@hafslund.no

Konserndirektør Økonomi og Finans, Finn Bjørn Ruyter

Mobil: +47 911 38 199

E-post: Finn.bjorn.ruyter@hafslund.no

 

 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner