HNA/HNB - Nye obligasjonslån

Hafslund ASA har emittert to nye obligasjonslån:
-         et lån med fast kupong 5,50 %, løpetid 12 mars 2009 - 12 mars 2015. Første transje av lånet er på 300 millioner kroner. Av dette beløpet er 175 millioner kroner solgt i markedet, mens 125 millioner kroner inngår i Hafslunds egenbeholdning.
-         et lån med flytende kupong 3 mnd Nibor + 150 bsp, løpetid 12 mars 2009 - 12 september 2013. Første transje av lånet er på 200 millioner kroner. Av dette beløpet er 125 millioner kroner solgt i markedet, mens 75 millioner kroner inngår i Hafslunds egenbeholdning.
 
Hafslund ASA
Oslo, 23. februar 2009.
 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner