HNA/HNB - Nye obligasjonslån/tilbakekjøp av sertifikatlån

Hafslund ASA har emittert to nye obligasjonslån med løpetid 4. februar 2009 til 4. februar 2013:
-         et lån med fast kupong 5,00 %, første transje av lånet er på 350 millioner kroner.
-         et lån med flytende kupong 3 mnd Nibor + 175 bsp, første transje av lånet er på 130 millioner kroner.
 
Hafslund ASA har kjøpt tilbake NOK 120 millioner i 6,90 % Hafslund cert. 23.04.09, ISIN NO 001 0468168, HNA84. Etter transaksjonen er utestående beløp i markedet i dette lånet NOK 30 millioner.
 
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 27. januar 2009.
 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner