HNA/HNB - Nytt obligasjonslån

Hafslund ASA har emittert et nytt obligasjonslån med løpetid 17. februar 2010 til 17. februar 2015. Lånet har flytende kupong 3 mnd Nibor + 85 bsp, første transje av lånet er på 300 millioner kroner.

 

Hafslund ASA

Oslo, 12. februar 2010.

 

For ytterligere informasjon:

Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Kontakter

Abonner