HNA/HNB - Nytt obligasjonslån og salg av egenbeholdning

Hafslund ASA har emittert et nytt 10 års obligasjonslån med fast rente: ISIN NO 001 034033.4 - 5,10 % Hafslund ASA åpent obligasjonslån 2006/2016. Første transje av lånet er på 500 millioner kroner. Innbetalingsdato er 21. november 2006.
 
Lånet er tilrettelagt av DnB NOR Markets, Nordea Markets og SEB Merchant Banking.
 
Hafslund ASA har solgt 140 millioner kroner av egenbeholdning i FRN Hafslund 2006/2011 (HNA 62), ISIN NO 001 030802.6. Etter dette er utestående i markedet 540 millioner kroner, mens egenbeholdning er 60 millioner kroner.
 
Lånene skal benyttes til å finansiere kjøpet av Viken Fjernvarme.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 20. november 2006.
 
 
For ytterligere informasjon:
Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner