HNA/HNB - Økt eierandel i Hallingkraft

Hafslund har inngått avtale om å øke eierandelen i Hallingkraft AS fra dagens 39,5 prosent til ca. 76 prosent. Selgere er Nes og Gol kommune. Avtalen har en verdi på ca NOK 13,4 millioner.
 
Hallingkraft er et sluttbrukerselskap som driver med omsetning av strøm til sluttkunder i hele Norge. Selskapet er hjemmehørende på Ål i Hallingdal.
 
Avtalen er bla. betinget av myndighetenes godkjennelse
 
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 21. juni 2005
For ytterligere informasjon:
 
Konserndirektør Marked, Tove Pettersen, tlf. 913 14 252 Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25
 
 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner