HNA/HNB - Økt eierandel i Renewable Energy Corporation AS

Hafslund ASA har gjennom det heleide Hafslund Venture AS inngått avtale om kjøp av ytterligere 2,1% i Renewable Energy Corporation AS (REC) fra Mithrill GmbH. Hafslund eier etter dette 23,8% i REC. Hafslund har også kjøpt konvertible obligasjoner fra samme selger som fullt utvannet bringer Hafslund opp i en eierandel på ca. 24,9%. Hafslund har etter dette fullt utvannet en kostpris per aksje på ca. 170 kroner.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 21. september 2005
 
For ytterligere informasjon:
 
Adm. Dir. Hafslund Venture, Tore Schiøtz, tlf. 91 52 17 19
 
Direktør Investor Relations, Heidi Ulmo, tlf. 90 91 93 25

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner