HNA/HNB - Ordinær generalforsamling 4. mai 2011 - korreksjon

Det vies til melding tidligere i dag vedr. ordinær generalforsamling i Hafslund ASA avholdt onsdag 4. mai 2011. Beklageligvis var feil protokoll vedlagt meldingen. Den riktige protokollen fra generalforsamlingen følger vedlagt.

Hafslund ASA

Oslo, 5. mai 2011

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner

Dokumenter og linker