HNA/HNB - Ordinær Generalforsamling i Hafslund ASA

Innkalling til Hafslunds ordinære generalforsamling med vedlegg følger vedlagt. Innkalling til generalforsamlingen med vedlegg kan lastes ned fra www.hafslund.no.
 
Generalforsamlingen avholdes på Hotell Continental, Stortingsgaten 24/26, 0117 Oslo, torsdag 3. mai 2007 kl 17.00.
 
Hafslund ASA
Oslo, 16. april 2006
 
Heidi Ulmo
Direktør Investor Relations
 
Telefon: 90 91 93 25

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner

Dokumenter og linker