HNA/HNB - Potensielt salg av opptil 26 millioner aksjer i Renewable Energy Corporation ASA

Oslo, 10 mai 2010: Hafslund ASA har gjennom sitt heleide datterselskap Hafslund Venture AS ("Hafslund"), engasjert DnB NOR Markets og SEB Enskilda AS ("Tilretteleggerne") til å undersøke muligheten for å selge inntil 26 millioner aksjer i Renewable Energy Corporation ASA ("REC"), tilsvarende ca 3,9 prosent av utestående REC aksjer. Det potensielle salget skal skje gjennom en bookbuilding-prosess. Hafslund eier pr i dag ca 11,5 prosent av aksjene i REC og vil således eie minimum ca 7,6 prosent etter transaksjonen.

 

Salgsprovenyet vil bli benyttet til å utøve Hafslunds tegningsretter og tegne nye aksjer i fortrinnsrettemisjonen i REC. Etter fortrinnsrettemisjonen vil Hafslund eie ca 8,9 prosent av aksjene i REC.

 

Bookbuilding-prosessen vil starte i dag kl. 17.30 CET og vil bli lukket basert på Tilretteleggernes vurdering.

 

Hafslund forbeholder seg retten til etter eget skjønn å selge færre aksjer eller ingen aksjer, avhengig av pris og etterspørsel for aksjene i bookbuildingen.

 

Kontaktinformasjon Hafslund ASA:

Christian Berg, konsernsjef, mobil +47 917 46 910

 

Konserndirektør Venture i Hafslund, Tore Schiøtz, er medlem av styret i REC.

 

Denne informasjonen er underlagt informasjonsplikt i henhold til Verdipapirhandelloven § 5-12.

 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner