HNA/HNB – Refinansiering

 

Hafslund har inngått avtale med et syndikat bestående av seks nordiske banker om en trekkfasilitet på NOK 3.600 millioner som refinansieringen av konsernets EUR 400 millioner trekkfasilitet som forfaller i 2012. Trekkfasiliteten har løpetid på fem år med mulighet for forlengelse (5+1+1). Hafslund har oppnådd fordelaktige betingelser og det er ingen finansielle covenants i låneavtalen. Trekkfasiliteten skal benyttes som en generell likviditetsreserve.

Hafslund ASA

Oslo, 20. juni 2011

For ytterligere informasjon:

Finansdirektør Ketil Wang, tlf. 975 13 135

 

 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner