HNA/HNB - Resultat 1. kvartal 2006

Hovedpunkter i 1. kvartal 2006
 
  • Resultat etter skatt på 1.071 mill - en økning på 773 mill fra fjoråret.
  • Driftsresultat på 1.313 mill - verdiutvikling i REC utgjør 783 mill.
  • Driftsresultat eksklusive REC på 531 mill - en økning på 14 prosent fra fjoråret.
  • Alle resultatenheter, med unntak av Strøm Privat, leverer resultat på linje med eller bedre enn fjoråret.
  • Egenkapitalavkastning på 18,2 prosent p.a. (13,5 prosent p.a.) gitt en avkastning på investeringen i REC på 13,5 prosent.
  • REC er planlagt børsnotert 9. mai.    
 
Det vises for øvrig til vedlagte aksjonærrapport for ytterligere kommentarer og nøkkeltall.
 
 
Oslo, 3. mai 2006
HAFSLUND ASA
Styret
 
 
Hele rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker