HNA/HNB - Resultat 1. kvartal 2007

Hafslund - hovedpunkter i 1. kvartal 2007
  • Resultat etter skatt på 2 750 mill (1 071 mill) - REC utgjør 2 447 mill (783 mill).
  • Driftsresultat eks REC på 563 mill (530 mill) - en oppgang på 6 prosent.
  • Egenkapitalavkastning eksklusive REC på 17,5 prosent p.a. (16,2 prosent).
  • Kontantstrøm fra driften på 913 mill - en økning på 958 mill fra fjoråret.
  • Kapitalfrigjøring på 4,8 mrd ved salg av 35 mill REC aksjer.
  • Nye konserndirektører for Økonomi & Finans og Stab ansatt.
  • Styret foreslår et ekstraordinært utbytte på 15,00 kroner per aksje etter salget av REC aksjer.
 
For ytterligere informasjon og nøkkeltall vennligst se vedlagte aksjonærrapport.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 3. mai 2007
 
For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
 
Heidi Ulmo, Direktør Investor Relations
Telefon 90 91 93 25

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker