HNA/HNB - Resultat 1. kvartal 2008

HNA/HNB - Resultat 1. kvartal 2008
 
 •           Investeringen i REC hadde et verdifall på -9 435 mill (2 447 mill).
 •           Resultat etter skatt eksklusive REC på 342 mill - en økning på 13 prosent.
 •           Driftsresultat eksklusive REC på 589 mill - en økning på 5 prosent.
 •           Egenkapitalavkastning eksklusive REC siste 12 mnd på 16 prosent (16 prosent i 2007).
 •           Kontantstrøm fra driften på 1 099 mill (881 mill).  .
 •  
  For ytterligere informasjon og nøkkeltall vennligst se vedlagte aksjonærrapport.
   
  Hafslund ASA
  Oslo, 6. mai 2008

  Om oss

  Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

  Abonner

  Dokumenter og linker