HNA/HNB - Resultat 2. kvartal 2005

Hovedpunkter i 2. kvartal 2005
* Driftsresultat på 492 mill - en økning på 135 mill (38 prosent).
* Resultat etter skatt på 255 mill - en økning på 191 mill.
* Salg av Mjøskraft ga en gevinst på 68 mill og frigjør kapital på 612 mill.
* Egenkapitalavkastning på 15,5 prosent p.a. (5,8 prosent p.a.)
* Høy kontantstrøm og slankere balanse gjennom kvartalet.
 
Det vises for øvrig til vedlagte aksjonærrapport for ytterligere kommentarer og nøkkeltall:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker