HNA/HNB - Resultat 2. kvartal 2006

Hafslund - hovedpunkter i 2. kvartal 2006
  • Resultat etter skatt på 7 439 mill - mot 276 mill i fjoråret.
  • Verdistigning i REC på 7 213 mill - mot 52 mill i fjoråret. REC børsnotert 9. mai.
  • Resultat før skatt og avhendet virksomhet eksklusive REC ble 397 mill (228 mill) - en økning på 74 prosent fra fjoråret.
  • Egenkapitalavkastning på 163 prosent p.a. (19 prosent p.a.).
  • Prinsippavtale om kjøp av Viken Fjernvarme og kjøp av Priority Telecom viktige ledd i satsningen på alternativ energi og fiber.
  • Rune Bjerke slutter som konsernsjef i Hafslund ASA for å tiltre som konsernsjef i DnB NOR ASA.
 
Det vises for øvrig til vedlagte aksjonærrapport for ytterligere kommentarer og nøkkeltall.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 18. juli 2006
 
Hele rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker