HNA/HNB - Resultat 2. kvartal 2007

Hafslund - hovedpunkter i 2. kvartal 2007
 
  • Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) - REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill).
  • Driftsresultat eksklusive REC på 398 mill (488 mill) - en reduksjon på 18 prosent.
  • Lavere kraftpriser sammenlignet med fjoråret.
  • Egenkapitalavkastning eksklusive REC siste 12 mnd på 15,7 prosent (16,3 prosent for regnskapsåret 2006 ).
  • 3 457 mill utbetalt i utbytte i kvartalet.
  • Ytterligere satsning på fornybar energi gjennom planlagt investering i 30 MW energigjenvinningsanlegg for produksjon av damp og elektrisitet.

For ytterligere informasjon og nøkkeltall vennligst se vedlagte aksjonærrapport.
 
Hafslund ASA
Oslo, 20. juli 2007

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner

Dokumenter og linker