HNA/HNB - Resultat 3. kvartal 2004

Hafslund - Hovedpunkter i 3. kvartal 2004
 
  • Resultat før skatt ti prosent bedre enn fjoråret
  • Reduksjon på 634 millioner i netto rentebærende gjeld 
  • Nett - tilfredstillende resultat til tross for høy vedlikeholdsaktivitet og lavere inntektsramme sammenlignet med fjoråret
  • Kraftproduksjon - høyere oppnådde kraftpriser og noe høyere produsert volum
  • Strømsalg - tilfredsstillende marginer og utvikling i påvirkbare driftskostnader
  • Sikkerhet - landets største leverandør av boligalarmer og EBITDA åtte millioner bedre enn fjoråret.
  • Ytterligere bemanningsreduksjoner gjennomføres i 4. kvartal   


Sammendrag av nøkkeltall
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  3. kvartal
 
 
                 Pr 3. kvartal
 
Året
2003
2004
Resultat - millioner kroner
2004
2003
2003
1 633
1 701
Driftsinntekter
5 961
6 988
9 300
473
440
EBITDA
1 479
1 542
1 810
241
199
Driftsresultat
764
863
850
86
95
Resultat før skatt
397
329
259
36
41
Resultat etter skatt
150
227
202
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapitalforhold - millioner kroner
 
 
 
19 933
18 762
Totalkapital
18 762
19 933
20 609
6 030
6 016
Egenkapital
6 016
6 030
5 856
30 %
32 %
Egenkapitalandel (%)
32 %
30 %
28 %
11 235
10 029
Netto rentebærende gjeld
10 029
11 235
11 326
 
 
 
 
 
 
 
 
Kroner per aksje
 
 
 
0,18
0,19
Resultat
0,71
1,09
0,96
1,24
1,45
Kontantstrøm
4,43
4,64
5,95
 
 
 
 
 
 
 
 
Nøkkeltall
 
 
 
782
788
Kraftproduksjon Norge (GWh)
2 143
2 045
2 655
1 745
1 781
Strømsalg (GWh)
7 653
8 168
11 420
 
 
Det vises for øvrig til vedlagte aksjonærrapport for ytterligere kommentarer og nøkkeltall.

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker