HNA/HNB - Resultat 3. kvartal 2006

Hafslund - hovedpunkter i 3. kvartal 2006
  • Resultat etter skatt på 1 454 mill (351 mill) - REC utgjør 1 263 mill (119 mill).
  • Driftsresultat eks REC på 453 mill (474 mill) - justert for enkeltforhold en oppgang på 23 prosent.
  • Enkeltforhold trekker resultatet ned relativt til fjoråret - økt nåverdi på konsesjonsforpliktelser (-48 mill) og eiendomsgevinst i fjor (68 mill).
  • Kontantstrøm fra driften på 573 mill - en økning på 16 prosent fra fjoråret, til tross for høyere arbeidskapitalbinding.
  • Christian Berg utnevnt som ny konsernsjef.
For ytterligere informasjon og nøkkeltall vennligst se vedlagte aksjonærrapport.
 
 
Hafslund ASA

Oslo, 27. oktober 2006
 
 
Hele rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker