HNA/HNB - Resultat 3. kvartal 2007

Hafslund - hovedpunkter i 3. kvartal 2007
  • Resultat etter skatt på 1 346 mill (1 454 mill) - REC utgjør 1 302 mill (1 263 mill).
  • Driftsresultat eks REC på 209 mill (438 mill) - en reduksjon på 229 mill fra fjoråret.
  • Betydelig lavere kraftpriser sammenlignet med fjoråret.
  • Egenkapitalavkastning eksklusive REC siste 12 mnd på 13,2 prosent (16,3 prosent for regnskapsåret 2006).
  • Beslutning om å søke børsnotering av forretningsområdet Tekniske tjenester.
 
For ytterligere informasjon og nøkkeltall vennligst se vedlagte aksjonærrapport.
 
Hafslund ASA
Oslo, 26. oktober 2007

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker