HNA/HNB - Resultat 3. kvartal 2008

Hovedpunkter fra 3. kvartal 2008
              
- Driftsresultat eksklusive REC på 242 mill - en økning på 16 prosent.
- Investeringen i REC hadde et verdifall på - 1 866 mill (1 302 mill).
- Salget av Hafslund Sikkerhet Privat gav en gevinst på 169 mill. 
- Resultat etter skatt eksklusive REC på 116 mill - en økning på 72 mill.
- Egenkapitalavkastning eksklusive REC siste 12 mnd på 26 prosent (16 prosent i 2007).
- Hafslund Infratek - avtale om kjøp av Fortum Services infrastrukturvirksomhet. Betinget av nødvendige godkjennelser.
 
For ytterligere informasjon, beretning og nøkkeltall, vennligst se vedlagte aksjonærrapport.
 
Hafslund ASA
Oslo, 28 oktober 2008

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker