HNA/HNB - Resultat 4. kvartal 2008

Hovedpunkter fra 4. kvartal 2008
              
- Resultatet preget av et urolig finansmarked med negativ verdiutvikling på aksjer og derivater.
- Driftsresultat fra operative enhetene på 541 mill (193 mill) - engangsforhold og negativ utvikling på aksjer og derivater gir et  driftsresultat på -34 mill.
- Resultat etter skatt eksklusive REC på -305 mill (579 mill).
- Kontantstrømmen fra driften for 2008 på 1 039 mill.
- Konsernet har en sterk balanse med en egenkapitalandel 40 prosent og en robust finansieringsstruktur.
- Styrets forslag til utbytte for 2008 vil bli behandlet i styremøte 26. mars 2009.
 
For ytterligere informasjon, beretning og nøkkeltall, vennligst se vedlagte aksjonærrapport. Du kan også kontakte:
 
Konserndirektør for Økonomi og Finans Gunnar Gjørtz
Mobil: +47 92 21 72 00
E-post: gunnar.gjortz@hafslund.no
 
Kommunikasjonsdirektør Karen Onsager
Mobil: +47 92 08 70 07
 
Investorkontakt Lars Ove Johansen
Mobil: +47 99 29 14 60
 
 
Hafslund ASA
Oslo, 6 februar 2009

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker