HNA/HNB - Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2005

Hafslund - hovedpunkter i 4. kvartal 2005
 
*          Resultat etter skatt på 251 mill -  en økning på 83 mill fra fjoråret (168 mill).
*          Driftsresultat på 439 mill - en økning på 24 mill fra fjoråret (415 mill).
*          Gode resultatbidrag fra nett-, kraftproduksjon-, og entreprenør- og venturevirksomhetene.
*          Investeringen i REC er inntektsført med 133 mill i kvartalet.
*          Egenkapitalavkastning på 18,4 prosent for året (6,7 prosent).
*          Styret foreslår 2,25 kroner per aksje (1,25 kroner) i utbytte for 2005.
 
 
Børsmelding vedlegg 4. kvartal 2005:
 
Det vises for øvrig til vedlagte aksjonærrapport for ytterligere kommentarer og nøkkeltall:

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker