HNA/HNB - Resultat 4. kvartal og foreløpig resultat 2006

Hafslund - hovedpunkter i 4. kvartal 2006
 
  • Resultat etter skatt på 1 686 mill (251 mill) - REC utgjør 1 369 mill (133 mill).
  • Driftsresultat eks REC på 661 mill (327 mill) - en oppgang på 102 prosent.
  • Kapitalfrigjøring på 425 mill - hvorav gevinst på 294 mill.
  • Kontantstrøm fra driften på 235 mill - en økning på 157 mill fra fjoråret.
  • Egenkapitalavkastning på 97 prosent i 2006 (19 prosent).
  • Viken Fjernvarme AS heleid fra 2. januar 2007.
  • Styret foreslår et utbytte på 2,75 kroner per aksje for 2006 (2,25 kroner).
For ytterligere informasjon og nøkkeltall vennligst se vedlagte aksjonærrapport.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 7. februar 2004

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner

Dokumenter og linker