HNA/HNB – Salg av aksjepost i Fesil AS

 

Det vises til børsmelding datert 2. februar 2011. Hafslund har i dag gjennomført salget av aksjene i Fesil AS (eierandel 49,9 %). Salgssummen på 374 millioner kroner er mottatt i kontanter og er noe over bokført verdi.

 

Hafslund ASA

Oslo, 3. mars 2011

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Økonomi og Finans, Finn Bjørn Ruyter

Telefon: 911 38 199

Finn.bjorn.ruyter@hafslund.no

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 700.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg.

Abonner