HNA/HNB – Salg av aksjepost i Network Norway AS

 

Hafslund har i dag gjennomført salg av aksjene i Network Norway AS (27,59 %) til Tele2 Sverige AB. Samlet kapitalfrigjøring for Hafslund er 439,4 millioner kroner, inkludert 119,5 millioner kroner i lån og renter. Hafslund har løpende regnskapsmessig markedsvurdert investeringen og salget ga en gevinst på 28,5 millioner kroner i forhold til markedsverdivurderingen ved utgangen av 2. kvartal 2011.

Hafslunds utvikling den siste tiden har gått mot en tydeligere satsing på fornybar energi innen vannkraft, bio- og fjernvarme, samt at selskapet jobber med videreutvikling av infrastruktur for energi og nordisk vekst innen strømsalg. Salget av aksjene i Network Norway er et ledd i å rendyrke denne strategien.

Hafslund ASA

Oslo, 4. oktober 2011

For ytterligere informasjon:

Konserndirektør Venture, Tore Schiøtz

Telefon: 915 21 719

Tore.Schiotz@hafslund.no

 

 

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner