HNA/HNB - Salg av aksjer i forbindelse med bud på Norsk Vekst ASA

Hafslund Venture har meddelt Arendal Fossekompani ASA sin forhåndsaksept på 540.148 aksjer i forbindelse med
bud på Norsk Vekst ASA. 
 
Tore Schiøtz er adm. dir. i Hafslund Venture AS og styremedlem i Norsk Vekst ASA. Etter gjennomføring av
transaksjonen eier Hafslund Venture AS ingen aksjer i Norsk Vekst ASA.
 
Hafslund ASA
14. mai 2007


Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner