HNA/HNB - Salg av biomassanlegg i USA

Hafslund ASA har inngått en avtale om salg av sitt biomasse anlegg i Greenville, USA. Kjøper er New Energy Capital (www.newenergycapital.com).
 
Samlet salgssum er USD 1,35 millioner. Salget gir en marginal positiv resultateffekt for Hafslund. Kjøpet gjøres gjeldende fra 1. september 2005. Salget innebærer en sluttføring av prosessen med å avvikle Hafslunds USA engasjement. Hafslund vil etter dette ikke ha noen operativ virksomhet i USA.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 7. september 2005
 
For ytterligere informasjon:
CFO Christian Berg, + 47 917 46 910

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner