HNA/HNB - Salg av eiendom

Hafslund har solgt 100 prosent av aksjene i selskapet Hatros II AS til Oslo Pensjons Forsikring AS for NOK 728 millioner, tilsvarende en eiendomsverdi på NOK 694 millioner. Selskapet er et single purpose selskap med 34 eiendommer i Oslo og Akershus. Eiendommene består hovedsakelig av trafostasjoner med omkringliggende arealer.
 
Hafslund Nett AS vil leie tilbake hoveddelen av eiendomsmassen for en periode på 15 år med rett til forlengelse, og vil være ansvarlig for det tekniske og bygningsmessige vedlikeholdet i perioden.
 
Salget gir en regnskapsmessig gevinst på i overkant av NOK 500 millioner.
 
Hafslund ASA
 
Oslo, 3. desember 2007
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 
Adm. Direktør, Hafslund Eiendom AS, Anders Solaas, tlf. + 47 970 90 511
CFO Hafslund ASA, Gunnar Gjørtz: tlf. + 47 922 17 200

Om oss

Hafslund AS er et rendyrket energi- og infrastrukturselskap eid 100 prosent av Oslo kommune. Hafslund AS eier Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS. I tillegg har Hafslund 49 prosent eierandel i Fredrikstad Energi AS, 100 prosent i BioEl Fredrikstad AS, samt enkelte mindre investeringer. Hafslund Nett AS har 720.000 nettkunder i Oslo, Akershus og Østfold, et område med betydelig befolkningsvekst. Den regulerte nettvirksomheten sikrer stabil og forutsigbar avkastning på den investerte kapitalen. Fram til 4. august 2017 var Hafslund ASA et energikonsern notert på Oslo Børs med virksomhetsområder kraftproduksjon, nettvirksomhet, varme og strømsalg. Fra 4. juli 2018 er Hafslund AS en del av energikonsernet Hafslund E-CO.

Abonner